Εκπαίδευση

Βιζυηνού 38
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796964

Αλέξανδρου Παπαναστασίου 11
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310795050

Υψηλάντου 6 & Μπουμπουλίνας 1
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799710 & Κ.6973693493

Κωστή Παλαμά 30Β
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310797987