Φαγητό

πεζόδρομος εκκλησίας
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796749

Μεγάλου Αλεξάνδρου 62
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799117

Μεγάλου Αλεξάνδρου 43
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798697

Πλατεία Δημοκρατίας
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310797650

Χ. Ακριβού 7
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310797997

Αλ.Παπαναστασίου 10A
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310 799060

Μεγάλου Αλεξάνδρου 55
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799500

Χρυσοστόμου Σμύρνης 18Α
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798555, 6989480295

Μεγάλου Αλεξάνδρου 62
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310797100