Φαγητό

Πλατεία Δημοκρατίας
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310797650

Μεγάλου Αλεξάνδρου 55
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799500

Μεγάλου Αλεξάνδρου 62
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310797100

Μεγάλου Αλεξάνδρου 62
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799117

Αλ.Παπαναστασίου 10A
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310 799060

πεζόδρομος εκκλησίας
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796749

Χρυσοστόμου Σμύρνης 18Α
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798555, 6989480295