Φαρμακεία

Όχι 8
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310795126

Υψηλάντου 22-24
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2315002002

Χρυσοστόμου Σμύρνης 24
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796036

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10Α
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799400

Πλατεία Δημοκρατίας 2
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798107

Αλ.Παπαναστασίου 20Α
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798394