Ηλεκτρολόγοι

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 9
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2311821902