Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Χρυσοστόμου Σμύρνης 11
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799411

Χρυσοστόμου Σμύρνης 4
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310570012, 6947042750