Υπουργεία

Από εδώ, μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο με τις διευθύνσεις των δικτυακών τόπων των Υπουργείων.
 
Μέσα από αυτούς, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες των Υπουργείων και τις υπουργικές αποφάσεις, να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα της κάθε Γραμματείας, ή να εξυπηρετηθείτε ταχύτατα διεκπεραιώνοντας ηλεκτρονικά τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο.