Κομμωτήρια

Οδός ΌΧΙ 17Α
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799982

Πλατεία Δημοκρατίας 24
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2311300158

Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 14
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799053
Κ.6948886668

Μ.Αλεξάνδρου 49
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310795325

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 9Α
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2313112063

Μεγάλου Αλεξάνδρου 62Β
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2311260620

Ελ.Βενιζέλου 10
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310 797481
Κ.6944 854046

Γρηγορίου Ε' 10 & 25ης Μαρτίου
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.6948124216