Κοσμήματα - Δώρα

Παύλου Μελά 16Β
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.6988511275 & 6970451345

Αλ.Παπαναστασίου 20Α
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310799732

Μ.Αλεξάνδρου 33
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796347, 6970422174

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 22
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798558, 6982883885