Λογιστές - Ασφάλειες

Νικ.Πλαστήρα 22Α
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796054, 6944201550

Χρ.Σμύρνης 4
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2314050706

Φιλίππου 6
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310797348, 2310799649

Μ.Αλεξάνδρου 49
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796040 F.2310723307

Πλατεία Δημοκρατίας
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310570353