Τουρισμός

Γερμ.Καραβαγγέλη 5
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798572