Μηχανουργεία - Βιομηχ.Είδη

Χρυσοστόμου Σμύρνης 1
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798108

Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Β'είσοδος
ΤΚ.57022 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310798911, 2310798114

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 4
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796333

Ελ.Βενιζέλου 8Β (έναντι ταχυδρομείου)
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310795869, 6979319020

Κοιμ.Θεοτόκου & Κομνηνών 15
ΤΚ.57400 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.2310796150